VGS

Wat is voorwaardelijk pensioen?

Dit is een verhoging van het ABP Keuze Pensioen en ABP Nabestaanden Pensioen. Deze kan de werknemer krijgen als tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling FPU. Dit wordt voorwaardelijk genoemd omdat het niet definitief is. Dit deel kan namelijk vervallen.

Wanneer krijgt uw werknemer voorwaardelijk pensioen?

Uw werknemer krijgt voorwaardelijk pensioen als deze

  • op of na 1-1-1950 is geboren en
  • op 31-12-2005 en 1-1-2006 in dienst was bij een ABP-werkgever en
  • onafgebroken in dienst blijft bij een ABP-werkgever tot 1-1-2023 of tot het moment waarop hij zijn ABP pensioen (gedeeltelijk) laat ingaan.

Op MijnABP of op het UPO kan uw werknemer zien of hij recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Zo stelt uw werknemer het voorwaardelijk pensioen veilig:

Bij het einde van een dienstverband of onderbreking daarvan kan het voorwaardelijk pensioen dus vervallen. Is uw werknemer 60 jaar of ouder? Dan kan hij zijn voorwaardelijk pensioen veiligstellen door zijn pensioen al voor (minimaal) 10% in te laten gaan. Hij moet zijn pensioen dan wel vóór zijn ontslag aanvragen!

Wat kunt u als werkgever doen?

Als werkgever heeft u een belangrijke rol om de werknemer te wijzen op de mogelijkheid om (een deel van het) pensioen op te nemen en daarmee het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. U weet immers eerder dan ABP dat het dienstverband beëindigd wordt. Laat uw werknemer vóór de ontslagdatum contact opnemen met ABP voor informatie over de mogelijkheden om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. Het is ook verstandig als hij bij de eventuele andere uitkerende instanties (bijvoorbeeld UWV of Belastingdienst) informeert naar de mogelijke gevolgen voor zijn uitkering.

Goed om te weten:

Zit u met uw werknemer in een ontslagtraject vanwege arbeidsongeschiktheid (WIA-traject) en gaat dit ontslag pas in 2023 in? Dan is het voorwaardelijk pensioen sowieso veiliggesteld.

 

Bron: https://www.abp.nl/pensioen-bij-abp/soorten-pensioen/keuzepensioen/voorwaardelijk-pensioen.aspx