VGS

‘Beschouw de reformatorische denominatie als een zelfstandige richting.’ Dat advies gaf de Onderwijsraad ruim 40 jaar geleden (op 2 februari 1979) aan het kabinet. Die nam dat over; sindsdien zijn op tal van plaatsten reformatorische scholen opgericht. Veel van hen vieren in of rond 2020 hun 40-jarig bestaan. DRS Magazine roept die scholen op zich bij hen te melden. Zij horen ook graag van andere scholen waar het feest is. Die bijvoorbeeld vieren dat ze 20, 25 of 50 jaar bestaan.

Wilt u meewerken aan een artikel? U kunt – graag nog dit jaar – contact opnemen met de redactie via hoofdredacteur Kees de Groot, k.degroot@vgs.nl.
DRS Magazine stelt ook advertentieruimte beschikbaar voor jarige scholen. Bijvoorbeeld een spread die ze gratis zullen opmaken. Belangstelling? Benader Dirk Jan Heijkamp (iConnect), djheijkamp@iconnectmedia.nl.