VGS

Het doel van deze stichting is het zorgdragen voor de ontwikkeling van leermiddelen, handreikingen, lesmateriaal, leerlijnen en onderwijsmethoden overeenkomstig de grondslag van beide organisaties, zonder het maken van winst te beogen.

Met de oprichting van deze stichting benadrukken VBSO-bestuurder Bronkhorst en VGS-bestuurder Moens de urgentie van het hebben van verantwoord lesmateriaal op de scholen. Naast personeelsbeleid is dit volgens beide bestuurders één van de belangrijkste pijlers voor de toekomstbestendigheid van christelijk onderwijs op reformatorisch grondslag.

Het bestuur van de stichting bestaat uit directeur-bestuurders van scholen en enkele ondernemers.