VGS

De belangrijkste wijzigingen in het VFGS reglement bestaan uit een premiewijziging en een nieuwe werkwijze rondom het indienen van vergoedingsverzoeken. In een nieuwsbericht op www.vfgs.nl worden deze wijzigingen kort uiteengezet. Op deze website kunt u tevens het geactualiseerde reglement downloaden.

Ook bij BWGS heeft per 1 januari 2020 een premiewijziging plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen naar aanleiding van de modernisering van het Participatiefonds en worden schoolbesturen verzocht om een machtiging af te geven voor het WWplus werkgeversportal. Meer informatie hierover kunt u lezen in een nieuwsbericht op www.bwgs.nl.