VGS

De Eerste Kamer heeft begin februari ingestemd met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Hierdoor wordt de VAR per 1 mei 2016 officieel vervangen door een stelsel van goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Per 1 mei 2016 betekent zo’n VAR echter helemaal niets meer. Sluit u als school zo’n goedgekeurde overeenkomst en werkt u ook volgens de regels die daarin staan, dan hoeft uw school voor de opdrachtnemer geen loonheffingen in te houden en te betalen. In alle andere gevallen waarin een zogenoemd zelfstandige bij u aan de slag gaat, moet u wel loonheffingen inhouden en afdragen en moet de opdrachtnemer verloond worden via de salarisadministratie. U kunt uw eigen overeenkomst door de Belastingdienst laten goedkeuren of een bestaande modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken. Bij de VAR vroeg de opdrachtnemer de verklaring altijd aan zonder dat u hier als opdrachtgever enige invloed op had. De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat u samen met de opdrachtnemer verantwoordelijk bent voor de beoordeling van de arbeidsrelatie.

Voorheen moest naast de VAR-verklaring ook een kopie van het ID-bewijs bewaard worden in de administratie. Dit is vervallen en is niet meer toegestaan. De opdrachtnemer stuurt een factuur voor de werkzaamheden en hij moet de belastingheffing dan zelf via zijn aangifte inkomstenbelasting regelen.

Modelovereenkomsten specifiek voor het primair onderwijs: Op de website van de Belastingdienst zijn (tot op heden) helaas nog geen voorbeelden voor het primair onderwijs. Er lopen op dit moment gesprekken met de Belastingdienst en allerlei branche-organisaties, waaronder de PO-raad. We hopen dat de modelovereenkomsten voor onze onderwijsbranche zo spoedig mogelijk beschikbaar zijn.

De hoofdvraag blijft (ook onder de DBA): “Is er sprake van een dienstbetrekking?” Als dit het geval is moet u de opdrachtnemer in de loonadministratie opnemen en loonheffingen afdragen. Er is sprake een dienstbetrekking als er 3 zaken van toepassing zijn: Gezag, (Persoonlijke) Arbeid en Loon. In de meeste gevallen zal dit aan de orde zijn en is er sprake van een dienstbetrekking. Zeker als het gaat om een leerkracht. Ook bij bijzondere functies (o.a. interim-directeur) zal altijd goed de gezagsverhouding beoordeeld moeten worden.

Mocht u vragen hebben over deze materie dan kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder PSA.