VGS

Schoolleider Doornveldschool

School met de Bijbel

Het aanbod van schoolleider is inclusief de verkwikkende Staphorster variant:

  1. de schoolleiders van de vijf scholen met de Bijbel opereren vanuit een gezamenlijk directieberaad;
  2. dit vijftal maakt dankbaar gebruik van bovenschoolse ondersteuning.

Interesse/verlangen om binnen afzienbare tijd aan deze school leiding te geven, als schatbewaarder en gids?

Solliciteren

Je kunt je motivatiebrief met cv opsturen tot uiterlijk Deo volente vrijdag 4 februari 2022 naar directie@hdstaphorst.nl. Kijk op www.hdstaphorst.nl voor meer informatie over de school en de functie. Of neem contact op met de huidige directeur en secretaris van de benoemingscommissie, de heer B. (Bart) Hoeve, 0522 – 46 26 33.