VGS

De Onderwijsraad geeft al meer dan honderd jaar advies over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer. Gevraagd én uit eigen beweging. Ze gaan over alle vormen van onderwijs: van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen. De Onderwijsraad is onafhankelijk. De adviezen worden voorbereid en uitgewerkt door het stafbureau dat de Onderwijsraad ondersteunt.

Aanbevolen!

De raad is op zoek naar nieuwe leden. Er wordt o.a. een leraar uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of praktijkonderwijs gevraagd. ‘Ik wil collega’s die zich willen inzetten voor kwalitatief goed onderwijs en verdedigers willen zijn van het recht om eigen scholen te stichten oproepen om deze mogelijkheid serieus te overwegen,’ beveelt Richard Toes aan. ‘Ik mocht enkele jaren in die raad actief zijn. Het is prachtig werk, denken over onderwijs, in alle rust en degelijkheid. Zonder de hypes van alle dag te volgen. Het zou mooi zijn als ervaren en bekwame christen-docenten hierin een opdracht zien. Je krijgt er ook echt iets voor terug.’

'Ik wil christen-docenten oproepen om deze mogelijkheid serieus te overwegen.'
Richard Toes, bestuurder Wartburg College en oud-lid Onderwijsraad

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering bedraagt één dag per week. De Onderwijsraad komt gemiddeld twee keer per maand op vrijdag bij elkaar, door de Coronamaatregelen vinden deze bijeenkomsten nu digitaal plaats. Daarnaast zijn er op vrijdagen commissievergaderingen waaraan de leden deelnemen. Soms worden er gastsprekers uitgenodigd of zijn er bijeenkomsten op een regionale locatie. En jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met alle leden om het eigen functioneren en de kwaliteit van de raad te bevorderen.

Bezoldiging

De vaste vergoeding van 0,2 fte is gebaseerd op schaal 16 van de CAO Rijk. In overleg kan de vergoeding deels of volledig aan de werkgever worden overgemaakt.

Reageren? Ja, doen!

Reageren op de vacature kan tot 24 december 2020. Het selectieproces wordt uitgevoerd door een onafhankelijke benoemingadviescommissie die de minister adviseert over de vervulling van de vacatures. Na voordracht van de minister worden de leden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van vier jaar.

Raadpleeg voor meer informatie en de volledige vacaturetekst de website van de Onderwijsraad.