VGS

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de leden van de Klachtencommissie voor het Reformatorisch Onderwijs zijn wij op zoek naar een nieuw lid om de Commissie te versterken.

Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen. Eén van de onderdelen daarvan is het instellen van of aansluiten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school.

De klachtencommissie behandelt klachten op grond van de onderwijswetten. De commissie bestaat op dit moment uit vier leden en twee voorzitters. De Commissie is verdeeld in twee regio’s. Noord Oost Midden en Zuid West.

Op jaarbasis ontvangt de commissie ongeveer zes klachten, waarvan er ongeveer tweederde in een hoorzitting wordt behandeld. De andere klachten worden op een andere wijze, bijvoorbeeld via bemiddeling, opgelost.

Per klachtbehandeling wordt een klachtencommissie samengesteld bestaande uit drie leden: de voorzitter-jurist en twee deskundigen. De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretaris die op zijn/haar beurt wordt ondersteund door het ambtelijk secretariaat Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs.

De taken van een commissielid zijn:

  • Het deelnemen aan hoorzittingen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden, zoals voorbereiding van de zaken, deelnemen aan de beraadslaging en het screenen van conceptadviezen;
  • Het deelnemen aan een jaarvergadering.

De kandidaat die wij zoeken:

  • Heeft ervaring in en/of actuele kennis van het primair of voortgezet onderwijs.
  • Bijvoorbeeld een (oud) schooldirecteur, bestuurder of IB- (IB-er).
  • Ervaring met passend onderwijs is een pré.
  • Hij of zij is van harte betrokken bij het belang van goed op reformatorische grondslag gebaseerd onderwijs in heel zijn breedte en verscheidenheid.
  • Heeft een goed analytisch vermogen, goede sociale vaardigheden en is in staat tot een onbevooroordeelde en onpartijdige opstelling.

Bij de selectie van mogelijke kandidaten wordt, naast persoonlijkheid, motivatie en geschiktheid ten opzichte van het profiel gelet op evenwicht in samenstelling van het ledenteam van de commissie qua afkomst naar regio en richting. De hoorzittingen vinden voornamelijk de avond in de buurt van de school op locatie plaats. Vaak is dit Zwolle of Amersfoort. Er is sprake van een vacatieregeling en reiskosten worden vergoed.

Meer informatie

Uw reactie met bijgevoegd CV kunt u richten aan de bestuurssecretaris, Achien Gröllers.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen op telefoonnummer 070-3861697 of agrollers@gcbo.nl en www.gcbo.nl.