VGS

Schoolbesturen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en besturen van Regionale Expertisecentra MBO zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling op te stellen en van daaruit aan te sluiten bij of een onafhankelijke klachtencommissie (of deze in te stellen). De klachtencommissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school.

De klachtencommissie behandelt klachten op grond van onderwijswetgeving. De commissie bestaat op dit moment uit vier leden (deskundigen) en twee jurist-voorzitters, ondersteunt door  een secretaris die op zijn/haar beurt wordt ondersteund door het ambtelijk secretariaat Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).

De taken van een commissielid

  • Het deelnemen aan hoorzittingen en alle werkzaamheden die hiermee verband houden, zoals: voorbereiding van de zaken, deelnemen aan de beraadslaging en het screenen van conceptadviezen;
  • Het deelnemen aan jaarvergaderingen.

De tijdsinvestering is gemiddeld vier dagdelen per jaar. De hoorzittingen vinden voornamelijk in de avond in de buurt van de school (op locatie) plaats.  Er is sprake van een vacatieregeling en reiskosten worden vergoed.

Hij of zij is van harte betrokken bij het belang van op reformatorische grondslag gebaseerd onderwijs

De kandidaat die wij zoeken

Wij zoeken een persoon met een pedagogische achtergrond voor onze commissie die acteert in de regio rondom Ede, Zwolle en Gouda. Hierbij valt te denken aan een orthopedagoog, (kinder)psycholoog, jeugdarts of zorgcoördinator (IB-er) met actuele kennis van of ervaring in het primair of voortgezet onderwijs. Ervaring met passend onderwijs is een pré.

Hij of zij is van harte betrokken bij het belang van op reformatorische grondslag gebaseerd onderwijs, heeft een goed analytisch vermogen, goede sociale vaardigheden en is in staat tot een onbevooroordeelde en onpartijdige opstelling.

Bij de selectie van mogelijke kandidaten wordt, naast persoonlijkheid, motivatie en geschiktheid ten opzichte van het profiel gelet op evenwicht in samenstelling van het ledenteam van de commissie qua afkomst naar regio en richting.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Nadiene Schouwstra (0180 – 442 666 of n.schouwstra@vgs.nl)  of Jan Macdaniel (0180 – 442 659 of j.macdaniel@vgs.nl).