VGS

Interne toezichthouder

Van de toezichthouder wordt verwacht dat hij / zij op bestuurlijk – strategisch niveau een bijdrage kan leveren aan het vormgeven van professioneel toezicht, zodat de kwaliteit van het bestuur en de organisatie wordt gewaarborgd. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de realisatie van onze missie om Bijbelgetrouw en goed onderwijs waar te maken. Voor meer informatie, bekijk de profielschets of kijk op www.ssbb.nl.

Interesse in deze functie?

Neem dan contact op met Bram Aarnoudse, voorzitter toezichthoudend bestuur: 06-81602484, e-mail: a.aarnoudse@t-mobilethuis.nl. Motivatiebrieven kunt u uiterlijk DV 4 februari 2023 sturen naar procesbegeleider J.M. van Eckeveld (adviseur VGS) via m.vaneckeveld@vgs.nl.