VGS
De Eben-Haëzerschool heeft op dit moment rond de 380 leerlingen en er werken circa 30 enthou-
siaste en gemotiveerde teamleden. We verwachten van de IB-er dat de reformatorische uitgangs-
punten verinnerlijkt zijn. De IB-er representeert de school en heeft een professionele houding.

De Intern Begeleider (L11) is een belangrijke spil in de uitvoering van de zorg. Zo is hij/zij de initiator van het zorgoverleg en vraagbaak voor leerkrachten. Ook is de IB-er een belangrijke gesprekspartner van ouders en heeft een actieve rol in de besprekingen van het ondersteuningsteam.

Klik hier voor een uitgebreide profielschets.

De wervings- en selectieprocedure wordt begeleid door de VGS. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met een van onze hr-adviseurs.