VGS

Hiervoor zoeken wij per 1 januari a.s. een

DIRECTEUR-BESTUURDER

die deze samenwerking gaat implementeren en uitbouwen.

Als directeur-bestuurder van de stichting RONN geef je bovenschools leiding. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen. Je legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur, je geeft leiding aan het directieteam en je zorgt voor verdere professionalisering van de scholen. Daarbij is goed samenwerken en ruimte geven aan de lokale directeuren belangrijk. De lokale eigenheid en identiteit weet je te waarderen. Tegelijkertijd pak je thema’s gezamenlijk op en je realiseert een meerwaarde van de samenwerking.

Klik hier voor meer informatie.