VGS

Hiervoor zoeken wij een samenbindende

DIRECTEUR-BESTUURDER

die deze samenwerking verder gaat implementeren en uitbouwen.

Als directeur-bestuurder van de stichting RONN geef je bovenschools leiding. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de scholen. Je werkt samen met het toezichthoudend bestuur, je geeft leiding aan het directieteam en je zorgt voor verdere professionalisering van de scholen. Daarbij is goed samenwerken en ruimte geven aan de lokale directeuren belangrijk. De lokale eigenheid en identiteit weet je te waarderen. Tegelijkertijd pak je thema’s gezamenlijk op en je zorgt ervoor dat de samenwerking van meerwaarde is.

Klik hier voor meer informatie.