VGS

Gemeentes en provincies bieden vaak allerlei subsidieregelingen omtrent verduurzaming aan. Ook zij hebben immers haar beleid en doelstellingen omtrent dit thema. Nu heeft bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland een subsidieregeling om, met name schoolbesturen, te helpen bij verduurzaming. Zij bieden een gesubsidieerd ontzorgingsprogramma aan. Hierin komen de volgende zaken naar voren: de inventarisatie van het schoolgebouw, een energiescan, een stappenplan en voorstellen voor aannemers om de stappen uit te kunnen voeren worden. Verdere informatie en contactgegevens zijn hier te vinden.

Mocht u duurzaamheidmaatregelen overwegen, dan is het altijd aan te raden om, naast eventuele landelijke regelingen, na te gaan of er geen subsidies op gemeentelijk of provinciaal niveau te verkrijgen zijn.