VGS

Tijdens het symposium Kerk en School dat net voor de zomervakantie plaatsvond, is hier al aandacht voor gevraagd. De praktische handreikingen gaan in op de consequenties die het verhuren van gebouwen heeft in het licht van de recente discussie hierover en er worden adviezen gegeven hoe hiermee om te gaan.

Modelhuurovereenkomst beschikbaar

De VGS heeft nu bij deze handreikingen ook modellen ontwikkeld, die u als school of kerk kunt gebruiken om heldere afspraken met de huurder te maken. Deze zijn opgesteld door de juristen van de VGS en wij raden u aan ze te gebruiken als u van plan bent om een ruimte te verhuren. In deze modelovereenkomsten kunt u de voorwaarden voor verhuur precies regelen.

Zowel de handreiking als de modelhuurovereenkomst kunt u bij ondergetekende opvragen.