VGS

Langetermijnvisie ..

Hoe mooi de onderwijskundige doelen van uw schoolplan en strategische doelen van het SBK ook zijn, zonder de juiste mensen in uw schoolorganisatie zult u deze doelen niet halen. Voor u als (school)leider ligt er dus de uitdaging om te zorgen dat u de juiste man/vrouw op de juiste plek in de organisatie hebt, nu en in de toekomst. Daarbij moet u rekening houden met te verwachten ontwikkelingen, zoals leerlingendalingen of ontwikkelingen in de cao. Kortom: u hebt een langetermijnvisie op uw personeelsbeleid nodig. Strategisch personeelsbeleid dat bijdraagt aan de ambities van uw school.

.. en de praktijk

Zulke termen klinken ‘zweverig’, maar eigenlijk gaat het om heel praktische vragen. Als één van de doelen in het schoolplan is om door te ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap, heeft dat op allerlei manieren gevolgen voor uw personeelsbeleid. In uw gesprekkencyclus zal dit doel actief aan de orde moeten komen. In de werving en selectie zult u zoeken naar personeel dat hierin competenties en kennis kan aanvullen. Uw personeel zal persoonlijk een ontwikkeling door moeten maken. En hoe geeft u de term ‘gemeenschap’ vorm in de ontwikkeling van uw team? Hoe goed kennen uw personeelsleden elkaar? Weten zij wat elkaars drijfveren zijn en hóé zij van collega’s kunnen leren?

Krachtig middel

Wilt u als leider echt een ontwikkeling doormaken met uw school, dan zult u op dit soort vragen een antwoord moeten formuleren. Medewerkers die zich duurzaam ontwikkelen en zo fris en krachtig vorm geven aan het ideaal van christelijk-reformatorisch onderwijs, zijn van cruciaal belang. Procedures en papieren personeelsbeleid zeggen uw personeel weinig; maar door het te koppelen aan de gezamenlijke ambities van uw team worden ze een krachtig middel om uw school naar een hoger plan te tillen.

VGS begeleidt scholen regelmatig bij bovenstaande vraagstukken. Hierin kijken we vanuit de doelen van uw schoolorganisatie naar het vormgeven van bijpassend personeelsbeleid, zowel qua beleidsdocumenten als op ‘zachte’ thema’s rondom ontwikkeling en cultuurverandering.

Zonet las u het zesde artikel in de serie ‘strategie en schoolplan’. In deze serie denken we met u mee en bespreken we relevante thema’s op dit snijvlak. De vorige artikelen vindt u hier. Het laatste artikel verschijnt over twee weken.