VGS
De vraag moet niet zijn welk beleid past bij onze mensen, maar hoe passen onze mensen bij ons beleid.

Normen..

Regelmatig krijgt de VGS de vraag welke formatieve normen een school moet hanteren. Met de invoering van de lumpsum staat dit echter vrij. Iedere school is verschillend en heeft een andere opbouw van formatie nodig. Zo past het bij de ene school beter om met kleine groepen te werken, terwijl een andere school kiest voor grote groepen met veel handen in de klas.

.. op basis van beleid

Het doel van normbeleid is niet om normen op te stellen op basis van de bekostiging, maar op basis van het beleid van de school. Hierbij gaan we terug naar de basis door de formatie van onderaf op te bouwen. Wat is de visie op het maximaal aantal leerlingen per groep? Hoeveel IB wil de school per groep/leerling inzetten? Waarin wil de school onderscheidend zijn? Op basis van de visie en het beleid van de school ontstaan hierdoor school-specifieke normen.

Formatieve inzet

Wat uw beleid ook is, binnen de visie van de school is het beleidsterrein “personeel en organisatie” een belangrijk onderdeel. Na het normbeleid in beeld te hebben gebracht mondt dit uit in een financiële vertaling. Daarmee bepaalt u of het mogelijk is om uw ingezette beleid ook daadwerkelijk te verwezenlijken. Houdt u daarna geld over of is er juist geld tekort? Door het gestelde beleid kunt u een gefundeerde keuze maken over verdere mogelijkheden, of moet er juist worden ingekrompen. Hiermee blijft uw beleid echter wel overeind.

Bestuursformatieplan

Om niet met een volgend beleidsdocument te zitten aan de vele documenten die het onderwijs al rijk is, monden de gemaakte keuzes mede uit in een verplicht op te stellen bestuursformatieplan. Het beleid en de informatie die daaruit vloeit kan tevens worden gebruikt voor het schoolplan en de jaarplannen. Op die manier werkt het beleid door in het schoolplan, jaarplan en begroting, waarmee u aan een belangrijke voorwaarde van de Inspectie voldoet.

Als u behoefte heeft aan een dergelijk beleidsdocument waarbij u direct uw bestuursformatieplan op orde heeft. Neemt u dan contact op met ondergetekende, of met uw eigen financieel adviseur.

Zojuist las u het achtste artikel in de serie ‘strategie en schoolplan’. In deze serie denken we met u mee en bespreken we relevante thema’s op dit snijvlak. De vorige artikelen vindt u hier.