VGS

Voor eventuele openstaande scenarioberekeningen is het van belang te controleren of bepaalde bekostigingsvariabelen nu niet dubbel zijn meegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de middelen voor werkdrukvermindering die nu standaard in de variabelen van het personeel- en arbeidsmarktbeleid zijn opgenomen.

Neem voor vragen contact op met uw financieel adviseur of ondergetekende.