VGS

In eerdere communicatie van de PO raad werd aangegeven dat niet-leden alleen in 2019 en 2020 nog deel konden nemen. Naar aanleiding daarvan heeft de VGS te kennen gegeven andere mogelijkheden te onderzoeken. Deze mogelijkheden worden momenteel nog onderzocht door het ICO (inkoopoverleg van de diverse profielorganisaties).

Voor 1 oktober zullen we vanuit de VGS met een advies komen.