VGS

Waarom kiezen voor de update?

Het privacyhandboek wordt opnieuw als bewerkbaar Word-document aangeleverd; dit keer in één bestand voor het gemak. Het register voor verwerkingsactiviteiten is eveneens sterk vereenvoudigd en wordt als Excel-document meegeleverd. Implementatie en uitvoering van de AVG is met de update van het privacyhandboek eenvoudiger dan ooit; ook voor niet-juristen. Na implementatie is uw organisatie AVG-proof.

Gebruik van het handboek

De update van het handboek kunt u op twee manieren gebruiken. De eerste manier is als aanvulling op het eerder aangeschafte privacyhandboek, waarbij u onderdelen (naar keuze) uit het oude beleid vervangt door nieuwe delen van het handboek. Alternatief is dat u de update gebruikt als nieuwe basis voor uw AVG-beleid, waarin u desgewenst de bestaande onderdelen uit het huidige AVG-beleid uit het huidige handboek integreert. Ter ondersteuning bij de implementatie heeft mr. Iris Hoen een serie korte filmpjes opgenomen waarin ieder hoofdstuk van het handboek nader wordt toegelicht.

Weten of het privacyhandboek ook geschikt is voor uw organisatie?

U kunt vrijblijvend en kosteloos met mr. Iris Hoen contact opnemen. Zij kijkt graag samen met u of de update van het privacyhandboek aansluit bij de behoefte van uw school.

Kosten

Voor onderwijsinstellingen die eerder het privacy handboek hebben aangeschaft wordt de update aangeboden voor het sterk gereduceerde tarief van € 495 exclusief btw in plaats van € 995 exclusief btw.

Bestellen

Het bestellen van de update kan via hoen@tk.nl. Het handboek zal u daarna digitaal worden toegestuurd.

Meer weten over de AVG in het onderwijs?

Voor FG’ers en anderen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de AVG in het onderwijs verzorgt TK een tweedaagse leergang ‘AVG professional in het onderwijs’. Nadere informatie over de leergang vindt u in de brochure.