VGS

Zo zijn buitenlandse scholen veel meer gewend om met schaarse middelen christelijk onderwijs vorm te geven. Ook is men in het buitenland nog sterker gewend om met diversiteit aan leerlingen om te gaan. Op sommige buitenlandse scholen is men verder met het laten doorwerken van de christelijke overtuiging in alle vakken. Daarom is de VGS, samen met Driestar educatief, al jaren actief om scholen in het buitenland te bezoeken.

De afgelopen jaren hebben verschillende studiereizen plaatsgevonden:

  • Zweden 2010
  • Engeland 2012
  • Canada 2013
  • Schotland 2015
  1. In D.V. oktober 2018 vindt een studiereis plaats naar Duitsland.
  2. Tevens is een studiereis naar de NRCEA-scholen in de USA in voorbereiding voor D.V. oktober 2019.
  3. Daarnaast is er het Brussels Beraad waar, op initiatief van de VGS met de Europese fractie van de SGP, gesproken wordt met vertegenwoordigers vanuit het Europees Parlement, de Raad van Europa en aanpalende organisaties. Bij het Brussels Beraad zijn vanuit verschillende Europese landen collega-organisaties betrokken.
  4. ECCEN: samen met Driestar educatief en de Jacobus Fruytier SG te Apeldoorn worden door de VGS Europese conferenties georganiseerd (2012, 2014, 2016). De volgende conferentie vindt plaats op D.V. 12-14 september 2018 te Apeldoorn.