VGS

Het format is bijgewerkt aan de hand van de informatie die de PO-Raad op 15 januari jl. heeft gepubliceerd. Dit format is afgestemd met accountantskantoren en het ministerie en voldoet daarmee aan alle verplichtingen.

Ten opzichte van vorig verslagjaar zijn nagenoeg geen wijzigingen verwerkt. Wel zijn de verantwoording van Passend Onderwijs en het leggen van de koppeling tussen doelen en middelen – naast onderwijsinhoudelijke thema’s – twee onderwerpen waar de onderwijsinspectie het afgelopen jaar veel aandacht voor heeft gehad.

Evenals het afgelopen jaar is het format voorzien van voorbeeldteksten. Op deze manier hebben we geprobeerd tegemoet te komen aan de wens om meer richtinggevende teksten op te nemen in het verslag, zodat niet iedere schoolleider het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Klik hier voor het format bestuursverslag 2023. Mocht u suggesties hebben ter verbetering van het format, laat het ons gerust weten.