VGS

Een aantal overheidsinstanties heeft aangegeven dat gegevens alleen toegankelijk zijn met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3. Dit houdt in dat, naast een gebruikersnaam en wachtwoord, ook een code dient te worden opgegeven, die via een sms-bericht wordt ontvangen.

Als administratiekantoor vertegenwoordigen wij meerdere werkgevers. Hiervoor is er een zogenaamde ketenmachtiging beschikbaar binnen de eHerkenning. De instantie die ons de eHerkenning verstrekt is momenteel bezig betrouwbaarheidsniveau 3 binnen deze ketenmachtiging mogelijk te maken. Deze ketenmachtiging houdt in dat u VGS machtigt bepaalde taken voor u uit te voeren. Daarmee heeft u zelf echter nog geen toegang tot de instanties die betrouwbaarheidsniveau 3 eisen. Dit is binnen deze ketenmachtiging ook niet mogelijk.

Wanneer u als werkgever zelf ook wilt inloggen op een website (van de overheid) die vraagt om eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3, moet u dit zelf via een aanbieder van eHerkenning aanvragen. Dit is noodzakelijk, omdat er gevraagd wordt om identificatie van de gemachtigden van uw organisatie. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl. Mocht u hierover van gedachte willen wisselen kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder PSA.