VGS

Deze vergoeding was bedoeld voor de vervanging van medewerkers met een verhoogd gezondheidsrisico voor hem- of haarzelf en/of de thuiswonende gezinsleden, die uit voorzorg thuis wilden blijven. VFGS baseerde zich hiervoor op het advies van de RIVM. Dit advies was: “blijf zoveel mogelijk thuis”. Intussen is het advies vanuit de RIVM voor risicogroepen aangepast. Thuisblijven is nu niet meer nodig. Wel wordt deze mensen opgeroepen om extra voorzichtig te zijn en de basisregels goed op te volgen. Vandaar dat de extra vergoeding vanuit VFGS vooralsnog niet verlengd wordt.

Medewerker met lichte klachten

Scholen hebben wel te maken met medewerkers die thuis moeten blijven vanwege lichte klachten, het laten afnemen van een corona-test en de wachttijd die hierbij hoort. Wanneer hier sprake van is, kunt u deze medewerker ziekmelden in Youforce. Mocht deze periode langer duren dan 14 dagen, dan kan er een VFGS vergoeding worden aangevraagd.

Medewerker in quarantaine

Ook kan de situatie zich voordoen dat een medewerker in quarantaine moet blijven, vanwege het gegeven dat huisgenoten positief getest zijn en/of zware klachten hebben die passen bij corona. In dit geval kunt u deze medewerker niet ziekmelden. De medewerker moet betaald thuisblijven en kan eventueel vanuit huis werkzaamheden verrichten. U kunt deze medewerker voor deze situatie overig kort buitengewoon verlof verlenen op grond van artikel 8.7 CAO PO.

Bij vragen over registratie in Youforce kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder PSA.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Klik hier om de infographic in PDF te zien.