VGS

Daarom organiseert de VBSO D.V. in september 2020 regioavonden met als thema:

Burgerschap – wetsvoorstel vanuit identiteit, historie,

grondwet en onderwijsrecht getoetst

 

Vanwege de urgentie van dit thema zijn op deze avonden behalve leden van de VBSO ook de leden van de VGS van harte welkom. Het onderwerp raakt immers de identiteit van het gehele reformatorische onderwijs. Het is daarom van belang gezamenlijk een gedegen visie te vormen.

Het thema zal ingeleid worden door dr. E.G. Bosma (vanuit identiteit en historie) en mr. drs. J. van den Brink (vanuit grondwet en onderwijsrecht). Na hun bijdragen zal in groepen en aansluitend met een forum, het gesprek hierover worden gevoerd. Vanuit de VGS zullen belangenbehartigers aanwezig zijn.

Data en locaties regioavonden

  • D.V. 17 september 2020 in Bruinisse (zaal van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Schoolstraat 13)
  • D.V. 23 september 2020 in Barneveld (zaal van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Vellerselaan 1)

Zie de agenda voor de indeling van de avond.

Aanmelden

U bent van harte welkom op een van de regioavonden. Wilt u zich vóór 11 september a.s. aanmelden met vermelding van de naam van de school, de datum waarop u aanwezig hoopt te zijn en de namen van de aanwezigen en hun rol? U kunt deze gegevens mailen naar info@vbso.nu.

We vertrouwen erop u hiermee een waardevolle regioavond aan te bieden. We zien er naar uit elkaar te ontmoeten en samen het gesprek te hebben over dit actuele onderwerp met veel impact. Het is onze wens dat deze bijeenkomsten bouwstenen aanreiken voor een duurzame visie op burgerschap.

Met vriendelijke groet,

A.R. (Arno) Bronkhorst, bestuurder VBSO