VGS

Gemandateerde directeuren zijn UBO’s

In verband met deze nieuwe verplichting leeft in het veld de vraag of ook zogenaamde ‘gemandateerde directeuren’ als UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) ingeschreven dienen te worden. Dat is inderdaad het geval. Als bij de vormgeving van de scheiding tussen bestuur en toezicht is gekozen voor het mandaatsmodel, vervult de gemandateerde directeur immers de rol van bestuurder en zijn de formele bestuursleden toezichthouders. Dit laatste betekent dan ook dat deze laatsten dus niet als zodanig ingeschreven hoeven te worden.

Toezichthoudende bestuurders zijn geen UBO’s

Daarnaast leeft de vraag of in de zogenaamde one-tierconstructie met een verdeling tussen een dagelijks (uitvoerend) bestuur en een algemeen (toezichthoudend) bestuur ook de ‘toezichthoudende bestuursleden’ als UBO’s ingeschreven dienen te worden. Dat is niet het geval, als toezichthouders zijn zij geen UBO.