VGS

Scholen kunnen zich tussen 1 april en 1 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. De duur van het experiment is vijf schooljaren. Meer informatie over het aanmelden is te vinden op de website van het ministerie van OCW.  

Deelnemende scholen krijgen meer vrijheid rond het aantal, de lengte en de planning van vakanties en schoolweken korter dan vijf dagen. Daarbij mogen zij een beperkt deel van de onderwijstijd door een andere professional laten invullen. Dit kan alleen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en in samenspraak met het team. 

Het experiment staat los van de aanpak van het lerarentekort, maar geeft scholen extra ruimte in de onderwijstijd om te onderzoeken of dit de onderwijskwaliteit op de lange termijn kan verbeteren. Om in aanmerking te komen gelden een aantal belangrijke voorwaarden: een goed doordacht plan passend bij de onderwijsvisie, goede onderwijskwaliteit, waarborging van kansengelijkheid en instemming van de medezeggenschapsraad.