VGS

Begin maart hebben we uw geattendeerd op de subsidie die de school kan aanvragen om te voorkomen dat kinderen, ten gevolge van het coronavirus, een ontwikkelachterstand op zouden lopen. Vanaf 18 augustus tot 18 september krijgt u de gelegenheid om deze subsidie in het tweede tijdvak aan te vragen.

Ruimte voor maatwerk

Het inhalen van de achterstanden kan bijvoorbeeld in de vorm van extra onderwijsuren naast de gewone lesuren. Of door het organiseren van programma’s in de zomervakantie, in de weekenden of in de herfstvakantie. Ook kunnen mbo-instellingen nog meer begeleiding bieden aan studenten bij het vinden van een stageplek.

Voor wie

Het bevoegd gezag kan voor iedere school of instelling subsidie aanvragen. Let op: Er mag geen subsidie worden aangevraagd voor activiteiten waarvoor al andere subsidie wordt verstrekt, bijvoorbeeld via de regeling Lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs.

Meer informatie?

 

Eerder verschenen in deze serie de volgende subsidieberichten: