VGS

Vertrouwenspersonen

Door GroenLinks en PvdA wordt geconstateerd dat vertrouwenspersonen nog niet binnen alle scholen bekendheid genieten. Ook blijkt dat de vindbaarheid van die functionarissen niet optimaal is, terwijl zulke personen juist een belangrijke rol kunnen vervullen in de gevoelde veiligheid binnen een school. Daarom moet de regering aan de slag met het onderwijsveld om hier wat aan te doen. Ook hebben veel vertrouwenspersonen verschillende functies tegelijk, waardoor de onafhankelijkheid in het geding kan komen. De regering moet nu in gesprek met instellingen en vertegenwoordigers om te kijken hoe de onafhankelijkheid verbeterd kan worden. Twee moties daarover zijn unaniem (!) door de Kamer aangenomen.

Sociale veiligheid ook voor personeel

Een andere motie ingediend door D66 en SP gaat over het verbreden van de Wet sociale veiligheid naar leraren en OOP-ers, zodat die niet alleen voor de bescherming van de sociale veiligheid van leerlingen geldt. Een meerderheid van de Kamer stemde voor deze motie. Dat betekent dat de regering nu met wetsvoorstellen moet gaan komen om dit vorm te geven. Het zal dus nog wel lange tijd duren voordat de wettelijke verplichting er concreet is voor de scholen. Ook moet nog duidelijk worden hoe dit dan vormgegeven moet worden. Zodra hierover meer bekend is, zullen we daarover op de website berichten.