VGS

In het debat over de wet op woensdag 1 juli dienden de regeringspartijen CDA en D66 een amendement in. Daarmee regelen ze dat vestigingen met een volledig aanbod – van vbo tot en met vwo, van brugklas tot en met eindexamen – extra geld krijgen. Ze denken aan zo’n €200.000,- per vestiging. Genoemde partijen willen daarmee brede scholengemeenschappen steunen omdat zij ‘een bijdrage leveren aan het tegengaan van segregatie en een betere doorstroom van leerlingen in hetzelfde schoolgebouw’.

Deze wetswijziging is door de Kamer aangenomen, net als het wetsvoorstel zelf. Van het amendement profiteren zeker vijf van de zeven reformatorische VO-scholen: Driestar College, Wartburg College, Jacobus Fruytier scholengemeenschap, Pieter Zandt scholengemeenschap en Gomarus scholengemeenschap. Zij hebben alle ten minste één vestiging met het complete aanbod. Daar staat tegenover dat het geld voor die extra bekostiging moet worden opgebracht door alle VO-scholen samen. De vestigingen zonder compleet onderwijsaanbod zullen daardoor minder geld krijgen dan aanvankelijk voorzien. Hoeveel dat is, is nog niet bekend. Vermoedelijk gaat het niet om grote bedragen. Welk effect het amendement netto heeft voor de reformatorische VO-scholen, is nog onzeker. De doorrekening ervan is nog niet bekend.

Eerder bleek dat de zeven reformatorische VO-scholen er, samen met CSG Prins Maurits te Middelharnis, ruim 2 miljoen euro op achteruit gaan door de nieuwe bekostigingssystematiek. Dat ‘verlies’ zou dus kunnen worden gehalveerd.

De VGS heeft tijdens het wetgevingstraject steeds aangedrongen op steun voor brede scholengemeenschappen. Daartoe hebben we onder meer in aanloop naar het debat de Kamer samen met Verus een brief gestuurd.

Monitoren

Bij de stemmingen van vorige week donderdag heeft de Tweede Kamer ook een motie aangenomen van GroenLinks-Kamerlid Westerveld. Daarmee verzoekt de Kamer de regering ‘om na invoering van de wet te blijven monitoren wat dit vereenvoudigde bekostigingsmodel voor gevolgen heeft voor brede schoolgemeenschappen en segregatie en de Kamer [daarover] jaarlijks te informeren.’

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Wanneer die de wet zal behandelen, is nog niet bekend. De beoogde inwerkingtreding van de vereenvoudigde bekostiging is onlangs wegens de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022.

Meer informatie over het wetsvoorstel is te vinden op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en op die van VO-raad.