VGS

Amendementen

Omdat de Tweede Kamer ook diverse amendementen heeft aangenomen, zal het wetsvoorstel op diverse punten worden gewijzigd voordat het naar de Eerste Kamer verzonden zal worden. De amendementen die zagen op inperking van de onderwijsvrijheid, waarover de VGS u eerder informeerde, zijn gelukkig niet aangenomen. Een nieuw element in de wet is dat initiatiefnemers van een nieuwe school ook dienen aan te geven op welke wijze zij gaan samenwerken met organisaties voor voor-en vroegschoolse educatie. Verder wordt geregeld dat bij de belangstellingsmeting de methode van ouderverklaringen leidend is. Ook dient de aanvrager van een nieuwe school duidelijk aan te geven op welke wijze de ouderbetrokkenheid in de nieuw op te richten school geregeld wordt.

Reactie VGS

De VGS is dankbaar dat minister Slob het wetsvoorstel op deze wijze door de Tweede Kamer heeft geloodst. Al vele jaren heeft de Tweede Kamer over dit onderwerp gesproken, onder andere over de plannen met betrekking tot richtingvrij plannen. Naar de mening van de VGS heeft de minister een goede balans weten te vinden om tegemoet te komen aan de wensen van initiatiefnemers enerzijds en de belangen van de huidige scholen anderzijds. Naar verwachting zal de Eerste Kamer D.V. aan het einde van dit jaar over het wetsvoorstel kunnen debatteren. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, moet het mogelijk zijn om de wet per 1 augustus 2020 in te laten gaan.