VGS

Tijdens het traject ‘opstellen (preventief) verzuimbeleid’ denken we met elkaar na over deze invloed en welke preventieve acties uw schoolbestuur al dan niet bewust inzet. Welke behoeften zijn er,  welke mogelijkheden zijn er al aanwezig en hoe kan e.e.a. aangescherpt en (integraal) opgepakt worden?

Daarnaast gaan we met u als schoolleider(s) en/of MT in gesprek over de volgende vragen:

  • Hoe hoog moet de verzuimdrempel zijn? Is deze nu te hoog of misschien juist te laag?
  • Hoe willen we omgaan met zieke collega’s? Wat kunnen en willen we bieden als het gaat om de re-integratie?
  • Wie zijn betrokken in de verzuimbegeleiding en waarom?

De uitwerking wordt voor u kort en bondig uitgewerkt in een concept (preventief) verzuimbeleidsplan, welke nauw aansluit op de strategische visie en doelen van uw schoolbestuur.

Omdat we het vanuit VFGS (en BWGS) belangrijk vinden dat dit gebeurd wordt het traject met ruim 50% korting aangeboden voor slechts 250 euro (excl. BTW). Dit aanbod geldt voor bij VFGS en/of BWGS aangesloten schoolbesturen.

Zo voldoet u aan uw wettelijke verplichting, maar belangrijker: voorkomt u dat er ad hoc beslissingen gemaakt worden die meer op onderbuikgevoel gebaseerd zijn dan op het gewenste beleid.