VGS

Sinds enkele jaren is de AVG van kracht. Hoe houdt u voldoende scherp dat aan de privacywetgeving wordt voldaan in uw school of kerk? Wat houden die regels precies in, en wanneer zijn ze van toepassing? Wat is een persoonsgegeven, en hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Wat mag ik wel, en wat mag ik niet met persoonsgegevens? Wat is een datalek en wat moet je dan doen?

Om u hierbij te helpen, organiseert de VBSO een training over privacy en AVG. Deze training zal gegeven worden door Peter Bults, een ervaren functionaris gegevensbescherming bij scholen, en mr. drs. Jan-Kees Karels, advocaat en privacy-jurist. In deze training krijgt u meer inzicht in de AVG en ontvangt u tools hoe je daaraan praktisch vorm kunt geven binnen de schoolorganisatie of de kerkelijke gemeente. Zo bent u in staat bent om ervoor te zorgen dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

  • D.V. donderdag 10 februari 2022
  • 16:00 – 20:00 uur (inloop v.a. 15.45 uur)
  • Hulsenboschstraat 5, Werkendam

Meer informatie en aanmelden

Navigeer naar vbso.nu/activiteit/training-privacy-avg. Meld u bij voorkeur uiterlijk D.V. 31 januari 2022 aan.