VGS

Dat stellen de profielorganisaties Verus, VBS, ISBO en VGS in een gezamenlijke brief aan de leden van de Eerste Kamer. Die hebben op 12 januari in commissieverband gesproken over de burgerschapswet die in november vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen.

De profielorganisaties verzochten de senatoren verder om aan de minister te vragen scholen en inspectie handvatten te geven om te bepalen wat de reikwijdte is van de voorgestelde zorgplicht. Die zorgplicht houdt in dat schoolbesturen moeten zorgen voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat.

De minister schrijft in de toelichting op zijn wetsvoorstel weliswaar dat de inspectie geen inhoudelijk oordeel velt over de keuzes die het bestuur daarbij maakt. Toch zijn de profielorganisaties op dit punt nog niet helemaal gerustgesteld. Verheldering vinden ze nodig, om te voorkomen dat er straks verschil van inzicht ontstaat tussen inspectie en scholen over toepassing en handhaving van de wet.

Verwarring

De Eerste Kamerleden zouden verder aan Slob kunnen vragen om meer duidelijkheid te geven over de verhouding tussen de algemene burgerschapsopdracht en de kerndoelen, suggereren de profielorganisaties in hun brief.

Als een school voldoet aan de algemene burgerschapsopdracht, betekent dat namelijk nog niet dat de school daarmee ook voldoet aan de kerndoelen. Het omgekeerde geldt ook: als een school voldoet aan de kerndoelen, betekent dat evenmin dat een school daarmee voldoet aan de algemene burgerschapsopdracht. Dat schept veel verwarring. En dat terwijl de burgerschapswet juist moet voorzien in meer duidelijkheid over wat er van scholen inzake burgerschapsonderwijs wordt verwacht.

Routekaart

Als de Eerste Kamer de burgerschapswet ook aanneemt, zal die met ingang van het cursusjaar 2021-2022 van kracht worden. Om scholen daarop voor te bereiden, hebben Driestar educatief, KOC Diensten en de VGS samen een Routekaart burgerschapsonderwijs 2021 opgesteld.