VGS

Brief Autoriteit Persoonsgegevens
Het belang van dit onderwerp is onlangs door de Autoriteit Persoonsgegevens onderstreept. De VGS ontving als koepelorganisatie een brief van deze organisatie met het verzoek de inhoud ervan onder de aandacht te brengen van de aangesloten scholen.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat zij regelmatig vragen ontvangt over scholen, die beeldmateriaal, zoals foto’s en video’s van leerlingen, online publiceren. Dat wijst volgens de Autoriteit Persoonsgegevens er op dat het onduidelijk is voor scholen en ouders wat wel en niet mag. Voor het publiceren van beeldmateriaal waarbij leerlingen herkenbaar in beeld worden gebracht, is toestemming nodig. Zonder deze toestemming is het online publiceren van beeldmateriaal van leerlingen onrechtmatig. Ook moeten scholen maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Toestemming
Wanneer het gaat om leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar, is toestemming nodig van de ouders of voogd van de leerlingen. De toestemming moet ook ondubbelzinnig zijn. Het moet dus volstrekt duidelijk zijn of de betrokkene toestemming heeft gegeven en voor welke specifieke verwerkingen en voor welk doel deze toestemming geldt. Het uitgangspunt: ‘wie zwijgt, stemt toe’ is hierbij niet van toepassing. Ouders of leerlingen kunnen de toestemming ook altijd weer intrekken.

Beveiliging
Ook vraagt de Autoriteit Persoonsgegevens aandacht voor passende technische en organisatorische maatregelen om het beeldmateriaal van leerlingen te beschermen. Zo kan overwogen worden om een portal op de website te plaatsen, die alleen toegankelijk is voor ouders met bijvoorbeeld een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Hiermee beperken scholen de kans dat de foto’s in verkeerde handen komen aanzienlijk.