VGS

Toelichting

Inmiddels zijn op de dienstverbanden van werknemers op de VGS-scholen voor primair onderwijs twee cao’s van toepassing: de landelijke cao PO en de cao Reformatorisch PO. De cao Reformatorisch PO bevat artikelen waarin omwille van onze identiteit is afgeweken van de landelijke cao. Vanwege de op handen zijnde algemeen verbindend verklaring van de landelijke cao hebben partijen bij de cao Reformatorisch PO voor elk van deze afwijkingen dispensatie nodig. De sollicitatiecode is opgenomen in de landelijke cao. Hiermee bestaat er dus geen ‘eigen’ versie meer van de sollicitatiecode. In de leeseditie van de cao, waarin de cao PO en cao reformatorisch PO zijn geïntegreerd, is de code opgenomen in bijlage XII op pagina 157, behorend bij artikel 11.8 van de cao.

Advies

We raden de scholen dan aan ook deze cao-sollicitatiecode (en dus niet meer de VGS-sollicitatiecode) vast te stellen ten behoeve van de werving en selectie van nieuw personeel. Als u in vacatureteksten naar een code wilt verwijzen, dan wordt de volgende tekst geadviseerd: ‘wij gebruiken de sollicitatiecode uit de cao, zoals deze is vastgesteld door de werkgever’.