VGS

In de toelichting op dit besluit geeft Minister Dekker aan dat hij het van belang vindt duidelijkheid te geven aan besturen van rechtspersonen of zij hun ledenvergadering digitaal kunnen houden. Het voorbereiden van een algemene vergadering kost tijd. Vandaar dat hij de mogelijkheid om een algemene vergadering volledig digitaal te houden, op zijn vroegst pas per 1 oktober 2021 laat vervallen.