VGS

Pieter Moens: ‘In september 2022 heb ik mijzelf de vraag gesteld of ik als bestuurder van de VGS deze prachtige maar ook intensieve baan moet voortzetten. Alles heeft immers een bestemde tijd. Ook een bestuurder realiseert zich dat het na 10 jaar goed kan zijn om plaats te maken voor nieuw elan.’

Eind 2022 werd Pieter onverwachts door een ernstige hersenbloeding getroffen. Deze roepstem heeft de vraag inzake de toekomst van zijn functie bij de VGS versterkt en het eerder in 2022 genomen besluit bevestigd dat het goed is om terug te gaan treden.

Pieter: ‘Met veel vreugde heb ik mijn rol als bestuurder gedurende 10 jaar mogen vervullen. Ik heb dit werk als intensief ervaren. Het politieke speelveld, de ontwikkelingen in de samenleving en in de achterban maken dit werk belangrijk, enerverend en boeiend. Terugkijkend mag ik ervaren gedragen en vérdragen te zijn en in het werk te allen tijde door de HEERE geholpen te zijn.’

‘Het is een wonder dat de HEERE gespaard heeft na deze ernstige ziekte. Hij heeft herstel gegeven zodat ik sinds 1 oktober mijn werk weer volledig mag doen.’

De Raad van Toezicht heeft een begin gemaakt met het proces van opvolging. Pieter ziet ernaar uit zijn werk over te mogen dragen aan zijn opvolger. Naar verwachting zal hij tijdens de algemene ledenvergadering van de VGS D.V. woensdag 15 mei 2024 afscheid nemen.

‘Het is en was mij een groot voorrecht onze scholen van dienst te zijn in vertegenwoordiging en advisering. De VGS mag bij de leden een gewaardeerde en gerespecteerde positie hebben. Mijn waarneming is dat er door alle medewerkers van de VGS hard gewerkt woord voor identiteit en kwaliteit. Het is een voorrecht om voor zo’n organisatie te mogen werken.’

Lees ook het interview met het RD: VGS-voorman Pieter Moens zwaait af: „Politiek klimaat voor bijzonder onderwijs verslechterde”