VGS

Het symposium vond plaats in de Willem de Zwijgerschool in Hendrik-Ido-Ambacht. Lees hieronder een beknopt verslag van de vrijdagmiddag én bekijk de foto’s en de aftermovie.

Toegevoegd op 22 maart: Het is nu ook mogelijk de lezingen terug te kijken. Bekijk hier de lezing van Ds. W.A. Zondag en bekijk hier de lezing van Dirk Vergunst.

Opening

De vrijdagmiddag wordt geopend door Pieter Moens (bestuurder VGS) met het lezen van Handelingen 17, vers 22 tot 34. Vanuit het optreden van Paulus op de Areopagus waren er verschillende ‘integere’ lijnen te zien:

  1. Toewijding, want zijn leven was Christus
  2. Hij kende en doorgronde de tijdgeest
  3. Hij wist wat het denken was van zijn tegenstanders
  4. Hij was in zijn spreken en optreden volledig transparant
  5. Zijn handelen kunnen we omschrijven als voorzichtig

De liefde van Christus drong Paulus in zijn handelen op de Areopagus. Is het bij ons ook de liefde van Christus die ons dringt in ons handelen? Als je de Heere mag kennen en Zijn liefde, dan kan het niet anders dan dat je de ander liefhebt.

Tekst gaat verder onder video.

Integriteit in Bijbels perspectief

Ds. W.A. Zondag nam de aanwezigen mee in het thema ‘Integriteit’ vanuit Bijbels perspectief. Eerst werd stilgestaan bij het begrip integriteit. Een hoogleraar zei eens over integriteit: ‘Dat is: de goede dingen doen als niemand je ziet.’ Als je integer bent, ben je onkreukbaar, rechtschapen.

De grootste tegensteller van integriteit is Satan. Die is 100% niet integer. Hij is sluw, probeert te verleiden en de integriteit van God in discussie te stellen. God meent wel wat Hij zegt. Hij houdt Zijn beloften en is 100% integer. Daarom zegt de Heere Jezus: ‘Vergeet niet dat wij mensen zijn gaan lijken op onze (pleeg)vader de duivel.’

Stel jezelf de vraag: ‘Lijk ik in mijn handelen en (bij)bedoelingen op Satan of op God?’
Ds. W.A. Zondag

In de Bijbel zien we diverse personen die voor integriteitsdilemma’s komen te staan. Bij Jakob is bedrog een rode draad in zijn leven. Hij bedroog en werd bedrogen. Mozes deed (vaak) de goede dingen terwijl niemand het zag. Jozua was loyaal aan Mozes en nam een minderheidsstandpunt in. En Daniël was integer in zijn wandel en integer naar God. Hij bleef driemaal daags bidden, ondanks dat de koning dit verboden had.

Naast diverse lessen uit de Bijbel met betrekking tot integriteit werd tenslotte ook een spiegel voorgehouden: hoge bomen vangen veel wind. Je hebt, zeker als bestuurder of directeur, een voorbeeldfunctie. Een klein vergrijp kan zwaar aangerekend worden. Goed functioneren is dan ook niet hetzelfde als integer zijn.

Tekst gaat verder onder foto’s.

Integriteit: problemen uit én oplossing voor de praktijk

Mr. D. Vergunst gaf een inkijkje in integriteitsdilemma’s vanuit zijn jarenlange ervaring als rechter. Iemand die integer is, lijkt niet aan te raken. Die blijft bij zijn standpunt, ook als dat soms tegendraads is. Sommige waarden, zoals eerlijkheid en betrouwbaarheid, delen we in onze cultuur in het kader van integriteit. Maar de betekenis van integriteit kan ook afwijken tussen verschillende culturen. Iemand kan heel integer zijn, maar wel vóór abortus. Dat hangt af van het morele vertrekpunt dat je hanteert.

De aanwezigen werden verder meegenomen in een voorbeeld van generaal Eisenhower, in 1944 opperbevelhebber van het Amerikaanse leger. Hij leidde na een voorbereiding van twee jaar de invasie in Normandië. Hij wist op voorhand al dat er heel veel van zijn mannen zouden omkomen. Toch nam hij de beslissing om ze te laten aanvallen en ging ‘gewoon’ naar bed. De volgende dag was hij weer klaar om weer verder te gaan. Het houdt ons ten eerste een spiegel voor dat we sterke schouders moeten hebben als we een hoge functie ambiëren. Maar, Eisenhower deed niets alleen. Hij liet zich adviseren door eerlijke mensen en organiseerde daarmee tegenspraak. Vergunst riep iedereen op dit ook te doen. Soms is bijsturen noodzakelijk op advies van anderen.

Tenslotte gaf Vergunst een aantal tips mee voor de dagelijkse praktijk:

  • Vraag jezelf of het doel dat je hebt met een geringere prijs betaald kan worden dan je nu bereid bent te geven. Soms rechtvaardigt de prijs het niet om het doel te bereiken, dan moet je ervan afzien.
  • Ga bij jezelf na of je zelf belang hebt bij een bepaalde beslissing. Vaak hebben we daar een blinde vlek voor en zijn we daardoor onbetrouwbaar. Wees ook bereid toe te geven wat je niet goed gedaan hebt.
  • Vraag God in het gebed om wijsheid. Gebruik het verstand en het hart dat je gekregen hebt, maar realiseer je dat deze feilbaar zijn. Bid dan of de Heere wijsheid wil geven.
  • Wees maximaal transparant in wat je afwegingen zijn. Vanuit de rechterlijke praktijk ziet Vergunst dat het helpt om mensen mee te nemen in het proces. Het vonnis wordt dan beter geaccepteerd. Geef mensen ruimte en je ontvangt begrip en aanvaarding.
  • Heb respect voor je tegenstander en de verliezer. Voorkom dat je vanuit macht gaat denken, met als voorbeeld de voetwassing. Je weet ook niet altijd zeker wie je tegenstanders zijn.

Tekst gaat verder onder foto’s.

Muzikaal intermezzo, panel en workshops

Een groepje leerlingen van de Willem de Zwijgerschool bracht een prachtige uitvoering van ‘Neem mijn leven, laat het Heer’ ten gehore. Daarna vond onder leiding van belangenbehartiger Kees de Groot een intrigerend panel plaats, waarbij op eerlijke wijze voorbeelden uit de praktijk werden gedeeld.

 Aan het einde van de middag was er keuze uit vier workshops die het thema nog dichter bij de praktijk brachten. Voor zowel (directeur-)bestuurders, toezichthouders als ouders werden waardevolle inzichten gedeeld om concreet mee aan de slag te gaan.