Vragenlijst

De scan bestaat uit twee delen: een digitale vragenlijst en het laten checken van drie zelf gekozen personeelsdocumenten. Na het invullen van de vragenlijst en uploaden van de drie documenten ontvangt u van ons een rapport met een relevante analyse.

Onze drive

Onze drive als HRM-afdeling van de VGS is om scholen te helpen en te ontzorgen bij het personeelsbeleid. Met deze scan willen u helpen te voldoen aan alle eisen die staan in de wetgeving en cao. Daarbij willen we ook strategische perspectieven openen en hiermee een stimulans geven aan het formuleren van strategisch personeelsbeleid in het schoolplan dat in samenhang staat met de praktijk in de klas.