VGS

Aftrap op woensdagavond

Na het welkomstwoord door Pieter Moens, voorzitter van ECCEN, hield ds. Van Zetten een meditatie naar aanleiding van Ezechiël 37. Op donderdagmorgen was Alice Neffe aan het woord, juridisch adviseur bij ADF International. In haar verhaal schetste zij een overzicht van de internationale en Europese verdragen en verklaringen, waarbij artikel 2 van Protocol 1 van de Europese verklaring voor de rechten van de mens cruciaal is.

Oproep aan Zweedse regering

Aansluitend heeft Bo Nyberg, voorzitter van de scholengroep van 60 christelijke scholen in Zweden, iets geschetst over de huidige ontwikkelingen in Zweden. Zijn oproep aan de conferentie was om de plaats van het gebed te waarderen als meest noodzakelijk.

In reactie op de uitslag van de Zweedse verkiezingen hebben de deelnemers van de ECCEN-conferentie een verklaring opgesteld aan de Zweedse politieke leiders. In deze verklaring roepen de conferentiedeelnemers hen op om het recht op christelijk onderwijs te blijven handhaven en beschermen. Daarnaast voelt het bestuur zich verbonden met en geroepen om na aanleiding van de negatieve berichten over het christelijk onderwijs en in het bijzonder Sven Magnusson deze verklaring af te leggen.

De deelnemers zijn bezorgd over het politieke klimaat en de gevolgen ervan voor het christelijk onderwijs in Zweden. In de verklaring wijzen zijn op het recht van ouders op onderwijs voor hun kinderen in overeenstemming met hun religieuze overtuiging.

Ontmoeting

Tijdens de groepsbesprekingen werden vragen en stellingen van de sprekers besproken. Er was ruim gelegenheid voor ontmoeting, uitwisseling en netwerken. Juist dat is belangrijk op een conferentie als deze.

Bezoek aan basisschool

Donderdagmiddag heeft het gezelschap een bezoek gebracht aan de basisschool ‘het Mosterzaadje’ in Gortel. Indrukwekkend was het betoog van directeur Frans Jan Roos. De kern was dat de HEERE regeert en ook voorziet in wat de school in Gortel nodig heeft.

Donderdagavond hebben we gehoord hoe ingewikkeld de situatie voor christelijk onderwijs in Schotland is. Een uitgebreid verslag hiervan leest in dit artikel van het Reformatorisch Dagblad.

Europees parlementslid Ajloz Peterle uitte zijn bezorgdheid over de ontwikkelingen in Europa nu de premier van Hongarije zo stevig wordt aangevallen.

Vrijheid van onderwijs

We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst waarin veel gesproken is over de vrijheid van onderwijs in Europa. Er zijn hele mooie ontwikkelingen zoals de groei van behoudend christelijke scholen in Duitsland. Maar we zien ook zorgen in bijvoorbeeld Zweden en Schotland. Zie hiervoor ook het artikel in het Reformatorisch Dagblad.

De volgende ECCEN conferentie wordt gehouden in maart 2020. We hopen u allen dan weer te ontmoeten!