VGS

Subjectiviteit

Burgemeester Verhoeve beklemtoonde in zijn bijdrage de stelling ‘Het grote gebrek van onze tijd is de subjectiviteit’. Mensen vertrouwen allereerst op zichzelf en hun idee van wat waarheid is en wat goed is. Sociale media versterken dat. Die subjectiviteit is een belangrijke oorzaak van de polarisatie, het gemis aan begrip voor elkaar tussen burgers en overheden. Maar ook een belangrijke oorzaak voor de eenzaamheid. Ook voor ons is het belangrijk om die tijdgeest bij onszelf te weerstaan. Niet alleen door als christelijke gemeenschap om elkaar heen te blijven staan en oog te hebben voor de buitenwereld. Maar allereerst door ons te richten op de waarheid buiten ons, in Gods Woord.

Dat sloot ook aan bij de opening door ds. A.S. Middelkoop (predikant HHG Sint-Annaland) uit 1 Petrus 5: “Vernedert u onder de krachtige hand Gods”.

Zuil

Professor Buijs nam ons mee in een vergelijking tussen de oudere gereformeerde zuil en de reformatorische zuil. Zuilinstellingen (zeker de scholen) zijn bijzonder belangrijk voor het bewaren en doorgeven van onze traditie, en het gezamenlijk, midden in de samenleving, inrichten van ons leven naar Gods Woord. Wel moeten we waken voor het risico van de veruitwendiging: als de belangrijkste kenmerken bestaan uit uitwendige gewoonten, valt de zuil op korte termijn in elkaar (zie de gereformeerden in de jaren ‘60-’80). Nodig blijft het steeds terugkeren naar de Bron.

Daarnaast, aldus Buijs, is het goed om ook als reformatorische christenen oog te blijven houden voor het welzijn van heel de samenleving. “Zoekt de vrede van de stad” (Jer. 29).

Het Reformatorisch Dagblad heeft een artikel gewijd aan de dag. We kijken terug op een mooie dag waarin we elkaar mochten ontmoeten en werden opgescherpt door de opening, de lezingen, het panel en de deelsessies.

Over het Vianen Congres

Het Congres Vianen is inmiddels een begrip. Een keer in de twee jaar organiseren Driestar educatief, Reformatorisch Dagblad, Guido de Brès-Stichting, ROV, RMU, VBSO, KOC en VGS een congres voor leidinggevenden (e.g. toezichthouders, bestuurders en directies) van de sectoren onderwijs, zorg, kerk en politiek. Het doel van de bijeenkomsten is om vanuit verschillende disciplines op strategisch niveau na te denken over de rol van de gereformeerde gezindte in de maatschappij. Daarbij ligt de focus op hoe te participeren in deze maatschappij, de wijze van handelen en spreken en de omgang met de pluriforme en seculiere samenleving. In het ochtendgedeelte geven verschillende sprekers een lezing over een bepaald thema. In het middagdeel werken we dit verder uit in verschillende deelsessies toegespitst op de sectoren onderwijs, zorg, kerk en politiek, ouders en gezin.