VGS

Tijdens de opening halverwege de middag werd aan de hand van Filippenzen 2 nagedacht over de Bijbelse noties bij het thema, en welke lessen we daaruit kunnen trekken. We zagen dat een goede omgang met de naasten ook zorgvuldigheid en oplettendheid vraagt met betrekking tot andermans persoonsgegevens. Daar hebben we kortgezegd goed voor te zorgen.

Privacywetgeving

Wat zegt de AVG, en waar moet je op letten binnen de schoolcontext of binnen de kerkelijke gemeente? De deelnemers werden uitgebreid bijgepraat over alle ins en outs van de privacywetgeving en de actualiteiten. Zomaar een greep uit de onderwerpen: wat is een toestemmingsgrondslag, hoe moet ik omgaan met een datalek, hoe zorg ik voor bewustwording, wat doet een FG-er, wat doet de Autoriteit Persoonsgegevens.

De praktijk

Om er voor te zorgen dat het niet bij ‘lastige’ theorie zou blijven, is er na de maaltijd uitgebreid doorgesproken over de toepassing binnen de eigen context. De deelnemers bespraken in groepjes een aantal stellingen, waarna een groepsbespreking plaatsvond. Bepakt en bezakt met informatie en allerlei praktische tips gingen de deelnemers rond 20.00 uur weer naar huis. We kijken terug op een waardevolle en mooie interactieve cursus.

Meer informatie

Heeft u de training gemist en/of heeft u een vraag over privacy? Neemt u dan contact op met mr. Tineke Mulder (t.mulder@vgs.nl). Leest u ook eens de artikelenserie over Privacy en AVG die onlangs verschenen is: