VGS

Na de opening en het huishoudelijk deel van de vergadering door ds. H.A. van Zetten, voorzitter van de raad van toezicht, gaf bestuurder P.W. (Pieter) Moens) een toelichting op de jaarstukken en het jaarverslag. Ook werd er afscheid genomen van mr. M.J.W. Hoek, die in de 12 jaar dat hij lid was, de raad van toezicht mocht ondersteunen met zijn (juridische) kennis en helder analytisch vermogen.

B.W. (Jan-Willem) de Leeuw, toekomstig bestuurder van de VGS kreeg de ruimte om zichzelf voor te stellen. Hij gaf aan dat hij vooral gesolliciteerd heeft op de functie, omdat hij de verantwoordelijkheid voor het christelijk-reformatorisch onderwijs voelde. Hij hoopt de functie met Gods hulp te vervullen.

Tekst gaat verder onder video

Na de maaltijd en de opening van de avondvergadering hield Pieter Moens een toespraak met als thema ‘Christelijk onderwijs heeft perspectief’. Sinds 2006 heeft hij zich bezig gehouden met de vraag hoe de toekomst van het christelijk-reformatorisch onderwijs eruit ziet. Een pasklaar antwoord is er niet, maar hij gaf een korte reflectie. We delen graag enkele aandachtspunten met u:

 • In de afgelopen jaren is het recht van het individu centraal komen te staan. Vroeger paste je je aan bij een gezelschap, nu dient het gezelschap zich aan te passen aan ‘mij’. Deze moderne manier van denken staat in spanning met de grondslag van onze scholen. Binnen de kaders van Gods Woord heeft inclusiviteit een andere betekenis. Niet míjn ontplooiing staat voorop, maar: Heere wat wilt U dat ik doen zal?
 • Ook sociale veiligheid en burgerschap zijn voor het christelijk-reformatorisch onderwijs van andere betekenis dan voor het openbaar onderwijs. Daar liggen zeker kansen voor ons maar het zal ook botsen met het ‘mainstream denken’.
 • Van wie is de school? Het blijft nodig om na te denken wat de kern van ons onderwijs is. Waarin willen we investeren en wat is onopgeefbaar? Hoe houden we elkaar vast op hoofdlijnen en waar is ruimte voor diversiteit? De interne dialoog is daarbij onmisbaar. Verbinden en waken.
 • Sinds 2008 zijn er contacten gelegd met christelijk onderwijs in Europa. Mede vanuit die contacten durft de heer Moens te stellen dat het christelijk onderwijs perspectief heeft. Het aantal christelijke scholen in Europa groeit. Ouders blijken niet te willen dat hun kinderen zo jong geconfronteerd worden met de genderideologie. Deze zorg over de liberale agenda houdt dus veel ouders in Europa bezig. Het raakt de primaire verantwoordelijkheid van ouders. Juist daarom is Belangenbehartiging op Europees niveau belangrijk. Vanuit de VGS is daar de afgelopen jaren fors in geïnvesteerd, samen met andere organisaties. Gezien de mondiale ontwikkelingen zullen we elkaar in Europa hard nodig hebben. Er zijn tal van onderwerpen die de pluriformiteit en de vrijheid van onderwijs raken. Denk daarbij aan het curriculum, maar ook de rechten van ouders.
 • Christelijk onderwijs heeft perspectief. Het hangt niet primair van de overheid of de financiën af. De man/vrouw voor de klas maakt het verschil. Maar bovenal: de Heere Zelf waakt over het onderwijs. Hij heeft Zijn Kerk wereldwijd. De omstandigheden kunnen echter zeer uiteenlopend zijn. Zo zijn er landen zonder financiële overheidssteun of landen waar christenen structureel verdrukt worden. Ondanks dit alles is er christelijk onderwijs. Christelijk onderwijs heeft perspectief, want: a. het heeft de oudste papieren – Gods Woord; b. het dient het hoogste doel – de eer van God en c. het heeft de hoogste verwachting – het zaad zál Hem dienen!

Tekst gaat verder onder foto’s

In verband met zijn afscheid was dit de laatste ALV waarbij Pieter Moens als bestuurder van de VGS aanwezig was. Tijdens de ALV werd hier bij stilgestaan door middel van een drietal bijdragen.

 • Christiaan Bijl, belangenbehartiger bij de VGS, sprak over het afscheid nemen van ‘onze’ bestuurder, wat ook een afscheid is van dé ambassadeur van het christelijk-reformatorisch onderwijs. Ter gelegenheid hiervan is er een video opgenomen waarin Christiaan en Pieter terugblikken op dit ambassadeurschap. Deze video is te zien op vgs.nl/ambassadeurschap.
 • R. (Arno) Bronkhorst, bestuurder VBSO, sprak Pieter Moens toe. Hij blikte onder andere terug op het wekelijkse gezamenlijke belangenbehartigersoverleg en sprak zijn dank uit voor de fijne en goede samenwerking in de afgelopen jaren.
 • H.A. van Zetten gaf aan dat hij Pieter Moens niet alleen kent als bestuurder, maar ook als vriend. Hij liet Pieter, zijn vrouw Jolanda, Jan-Willem Kranendonk, Cora de Wit en Jan-Willem de Leeuw naar voren komen om een aantal vragen te beantwoorden die een doorkijkje gaven naar de persoon van Pieter. Ds. Van Zetten sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop Pieter leiding heeft gegeven aan de organisatie. Soms wat chaotisch, maar wel een echte ‘pater familias’.

Pieter Moens sprak zijn dank allereerst en allermeest uit naar de Heere, Die krachten gaf om het werk te doen. Verder richtte hij een woord van dank aan zijn vrouw en verdere familieleden en aan een aantal andere personen en organisaties.

Aan het einde van de ALV luisterden we naar een lezing van ir. H.J.A. Ruissen, met als thema ‘De essentie van een christelijk getuigenis in Brussel’. Ruissen liep een drietal fronten langs, waarover gesproken wordt tijdens het Brussels Beraad.

 1. Verschuivingen rondom familierecht
 2. Haatzaaien
 3. Abortus

Hoe moeten we daar als christen mee omgaan en welke gevolgen heeft dit voor het onderwijs?

De gehele lezing van ir. H.J.A. Ruissen is hier terug te zien.

De ALV werd afgesloten door ds. R.W. Mulder, lid van de raad van toezicht.