VGS

In dit boek gaat hij in op de worsteling van veel schoolbesturen hoe identiteit vorm kan krijgen in de praktijk van het onderwijs. Het christen-zijn doortrekt het hele leven, zo stelt de professor in de theologie. In zijn boek gebruikt hij het beeld van de ambten van Christus, de hoogste Leraar. “De vraag is: hoe kijken we naar onze leerlingen? Onderwijs is immers een vorm van zielzorg. De zielen van kinderen worden door het onderwijs verzorgd. Zo heeft de leraar in zekere zin ook een ambt te vervullen. Hij is profeet, priester en koning in de klas.”

“Alles wat in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde is relevant is, is relevant in het klaslokaal. Uiteindelijk moet alles daar een relatie hebben met de Eeuwige God”, zo stelde Van Vlastuin.

"Onderwijs is immers een vorm van zielzorg. De zielen van kinderen worden door het onderwijs verzorgd."
Prof. dr. W. van Vlastuin

Zo kan de natuur en het dagelijkse leven een prachtige aanleiding zijn om iets van je identiteit in de vakken terug te laten komen. “Calvijn zei al: In het Evangelie zien wij God in Zijn hart, in de schepping zien wij de handen en voeten van de Heere Jezus. Daar past verwondering en respect bij. Aardse dingen worden dan op een geestelijke manier besproken en beleefd.” Maar schenk ook aandacht aan ons wereldbeeld en de tijd waarin we leven, zo was zijn oproep. “Uiteindelijk is er een geestelijke strijd te strijden, ook in het klaslokaal.”

In de praktijk

In zijn co-referaat gebruikte drs. F.A. van Hartingsveldt een voorbeeld van hoe een school dit in de praktijk uitwerkt. Een basisschool maakt daarbij samen met de plaatselijke kerkenraad, gezin en school gebruik van een gezamenlijk jaarthema. “Dat jaarthema komt dan op school en in het verenigingsseizoen regelmatig terug. Het is belangrijk om daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen.” Zo krijgt de leerling ook mee dat identiteit iets is dat het hele leven doortrekt, stelde de bestuurder van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap.

“Denk bijvoorbeeld aan naastenliefde. Aan de hand van Jacobus 2 kun je met elkaar bespreken wat naastenliefde inhoudt. En hoe ga je ermee om als er bijvoorbeeld een zwerver de kerk in komt?” Door leerlingen verschillende brillen in allerlei kleuren te laten maken, wordt de leerling aan het denken gezet: met welke bril kijk jij naar de ander?

“Denk bijvoorbeeld aan naastenliefde. Hoe ga je ermee om als er een zwerver de kerk in komt?”
drs. F.A. van Hartingsveldt over identiteit in de praktijk

Identiteitsdragers

Ook bestuurder Pieter Moens ging in op het belang van dit onderwerp: “Het is cruciaal dat onze scholen werk blijven maken van christelijke identiteit in de praktijk. Het moet ook gedragen worden door degenen die werken op de school. Zij zijn de identiteitsdragers. Juist in een tijd van toenemende verwarring is dat van grote waarde. Onze wens is dan ook dat het onderwijs mag bijdragen aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk.”

Gebed

Voorzitter van de raad van toezicht van de VGS, ds. H.A. van Zetten, opende de dag met een gedeelte uit Daniël 9 over het gebed van Daniël. Gebed voor onze scholen is ook nu nog nodig. “Juist nu nog, in een tijd waarin niet de Bijbel, maar Babel gemeengoed lijkt. Wij leven in een Babelcultuur, net als Daniël. Maar wie komt op dezelfde plaats als Daniël? Op de knieën? Onze opdracht is: bid en werk. Gods Geest moet geestelijk dode zondaren levend maken. Er moet gebeden worden, zodat de scholen ook planthoven van de gemeente zijn. De Heere geve ons het gebed van Daniël.”

Het RD schreef een verslag over de ledenvergadering. Deze kunt u hier vinden. Het boek van prof. dr. W. van Vlastuin is te koop via de website van De Banier.