VGS

Abraham Kuyper (1837-1920) stichtte 140 jaar geleden de VU te Amsterdam. De universiteit viert dit lustrum tijdens het collegejaar 2020/2021 met tal van activiteiten, geïnspireerd door het gedachtegoed van Kuyper.

De predikant en antirevolutionaire politicus was niet alleen de stichter van de VU, maar ook een van de architecten van de onderwijsvrijheid. In 1917 werd zijn vurig pleidooi voor onderwijsvrijheid verankerd in grondwetsartikel 23 waarmee gelijke bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs een Nederlands recht werd.

Geïnspireerd door dat artikel gaat de VU met scholen op zoek naar 23 manieren om het onderwijs te verbeteren op het gebied van burgerschapsonderwijs, governance en gelijke onderwijskansen. Dat gebeurt tijdens drie talkshows op respectievelijk 8, 15 en 22 maart (19-20 uur). Op 21 april is een slotbijeenkomst gepland.

De VU vraagt scholen om vooraf aanbevelingen en voorbeelden van initiatieven voor bijzonder goed onderwijs in te sturen. ‘Zo kunnen we de inhoudelijke discussies met de presentator voorbereiden. Mochten er thema’s of vragen zijn waarvan u het belangrijk vindt dat deze aan bod komen, dan mag u dit ook doorgeven.’ Dat kan via het e-mailadres goedonderwijs@vu.nl.

Oratie

Op vrijdagmiddag 12 maart 2021, aanvang 15.45 uur, houdt prof. dr. R. van Schoonhoven haar oratie vanwege de gesponsorde SBLO-leerstoel Onderwijsrecht. De oratie met als titel “Het recht van de school” zal in verband met de strenge coronarichtlijnen van dit moment online plaatsvinden. De plechtigheid aan de VU is te volgen via het YouTube Kanaal VU Beadle’s Office. Er komt nadien ook nog een pdf-versie beschikbaar.