VGS

De Energie- en milieu-investeringsaftrek (hierna; EIA en MIA) zijn 2 regelingen die vaak (kunnen) worden gecombineerd. Het woord investeringsaftrek geeft aanleiding om te denken dat het om een subsidie op de aanschaf gaat. Het echter zijn fiscale regelingen waarmee een extra aftrekpost kan worden gecreëerd in de belastingaangifte, met als gevolg dat er een lager bedrag aan (inkomsten of vennootschaps) belasting is verschuldigd.  Doordat scholen geen winstbelasting verschuldigd zijn, gaan deze regelingen dus niet op.

Wat eventueel wel van toepassing kan zijn dat zijn 2 overige regelingen hieromtrent. Zo bestaat er een ISDE subsidie. Dit betreft een subsidie op zonnepanelen voor zakelijke gebruikers. Deze regeling loopt van 3 januari 2022 tot en met eind 2023 en bestaat uit een bijdrage van 125 euro per Kw- Piekvermogen. Dus stel u schaft zonnepanelen aan met een piekvermogen van 50 KW-p (vrij gebruikelijk) dan wordt er een subsidie verkregen van 125 * 50 = 6.250 euro. Er zijn meerdere voorwaarden. De meest beperkende voorwaarden zijn dat het moet gaan om een kleinverbruiksaansluiting (3*80Ampere) en dat het netto verbruik hoger moet liggen dan 50.000 kWh in het voorgaande jaar (op de afrekening 2021 te vinden). Laatstgenoemde wordt, in combinatie met de kleinverbruiksaansluiting, niet altijd gehaald. Als u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen is het echter de moeite waard om dit na te (laten) gaan. De verdere voorwaarden vindt u hier.

Voor grootverbruikers (meer dan 3*80Ampere) was er een SDE++ subsidie mogelijk. Deze zogenaamde ‘stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie’ bestaat uit een vergoeding op de opgewekte KWh. Deze subsidie is voor 2022 nog niet opengesteld. Indien dit alsnog gebeurd dan houden wij u op de hoogte.