VGS

Subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2023

Elk kind leert rekenen, de Nederlandse taal te beheersen en hoe we in Nederland met elkaar omgaan en verlaat het onderwijs met de benodigde digitale vaardigheden op zak. Deze basisvaardigheden zijn noodzakelijk om andere kennis en vaardigheden op te kunnen doen. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen en later als volwassene goed functioneren in de maatschappij.

Naar verwachting kunt u vanaf maart 2023 een subsidieaanvraag indienen.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed

Voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (scholen) is er de zogenaamde DUMAVA subsidie. Er kan subsidie worden aangevraagd voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Vanaf januari 2024 zou deze regeling pas weer opengaan. Er wordt op dit moment gekeken om deze regeling eerder open te gaan stellen. Het voorbereiden of het in de gaten houden waard.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling

Subsidie Zij-instroom

OCW werkt aan een toekomstbestendige route voor zij-instromers. Tot die tijd blijft de huidige regeling gelden. U kunt de subsidie zij-instroom dus gewoon nog aanvragen.

U kunt tot en met 15 oktober 2023 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2022 of 2023 beginnen met hun scholing.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Onderwijsassistenten opleiding tot leraar

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.

De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 1 januari 2023 tot en met 15 oktober 2023 voor kalenderjaar 2023.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs

Een schoolbestuur kan een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de opleiding, begeleiding en studieverlofkosten van een instromer buiten het onderwijs die schoolleider wil worden en daarvoor een van de schoolleidersopleidingen volgt die in de bijlage van de regeling zijn opgenomen.

Het bevoegd gezag kan een tegemoetkoming aanvragen van 16 oktober 2022 tot en met 15 oktober 2023.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Praktijkleren (o.a. onderwijsassistenten mbo-bbl)

De huidige regeling liep tot en met studiejaar 2021/2022. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten de regeling met 1 jaar te verlengen. Ook voor studiejaar 2022/2023 kunt u dus subsidie praktijkleren aanvragen.

Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2023, 9:00 uur.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Internationalisering funderend onderwijs

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor activiteiten in kalenderjaar 2023. Voor activiteiten in kalenderjaar 2024 kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 november 2023.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie aan voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 kan dat ook dit jaar weer. Tot en met 28 februari 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Op 20 februari 2023 is de nieuwe subsidieronde gestart. Tot 30 april 2023 kan de subsidie worden aangevraagd.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling Schoolmelk

Diverse periodes en indientermijnen.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Stimuleringsregelingen Gezonde School

Scholen die aan de slag willen met een gezonde leefstijl voor hun leerlingen kunnen van 6 maart 2023 tot en met 17 april 2023 stimuleringsmaatregelen aanvragen bij Gezonde school. De regelingen bestaan uit een geldbedrag en advies.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.