VGS

In 2021 zijn er ook een weer een aantal subsidies actief waarop we u in dit artikel willen attenderen. Door te klikken op de link onder de toelichting kunt u zelf de regeling doornemen en eventueel het aanvraagproces in gang zetten.

  • Subsidie zij-instroom

U kunt tot en met 15 oktober 2021 aanvragen voor zij-instromers die in 2020 of 2021 beginnen met hun scholing.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Op 20 februari is de de nieuwe subsidieronde gestart. Tot 30 april 2021 kan subsidie worden aangevraagd.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar

In de loop van het eerste kwartaal van 2021 zal het weer mogelijk zijn om subsidie aan te vragen voor deze regeling.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs

Aanvragen kunnen niet eerder worden ingediend dan 15 april voorafgaand aan het school- of studiejaar waarin de activiteiten plaatsvinden.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs

In 2021 kunt u van 1 april tot en met 15 oktober subsidie aanvragen.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Subsidieregeling Praktijkleren Onderwijsassistenten mbo-bbl

Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2021, 9:00 uur.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Subsidie Watertappunten

Voor ronde 3 hebben scholen van 8 maart tot en met 19 april de tijd om hun belangstelling kenbaar te maken. Het watertappunt dient voor 31 augustus gerealiseerd te zijn en de kosten moeten dan ook verantwoord en gedeclareerd zijn.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Subsidieregeling Schoolmelk

Diverse periodes en indientermijnen.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

  • Subsidieregeling verbetering ventilatie schoolgebouwen

De eerste ronde van 100 miljoen euro loopt tot en met 30 juni. De subsidie wordt in een later stadium nog met 260 miljoen euro aangevuld.
Klik hier voor meer informatie over deze regeling.