VGS

Middels het programma Gezonde School wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) scholen handvatten bieden om te werken aan een gezonde leefstijl van zowel leerlingen als personeel. In het kader van dit programma en het Nationaal Preventieakkoord is de Subsidieregeling watertappunten geïntroduceerd. Het doel van deze regeling is het gebruik van water als gezonde dorstlesser te stimuleren door de realisatie van zoveel mogelijk watertappunten op onderwijslocaties.

Scholen zijn vrij om een binnen- en/of -buitenwatertappunt te kiezen. Bekijk ter ondersteuning dan ook de watertaptoolkit met tips en informatie bij het maken van een keuze. Belangrijk is dat het tappunt betrouwbaar en schoon drinkwater levert en hygiënisch en robuust is. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk schoolkinderen, ouders en eventueel ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen.

De subsidie houdt in dat per schoollocatie(!) 75% van de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud van een watertappunt terug kunnen worden ontvangen (maximaal te declareren bedrag van in totaal €2.000 voor een buitenwatertappunt en €1.000 voor een binnenwatertappunt). Een watertappunt voor binnen is in de aanschaf goedkoper.

De regeling is vorig jaar gestart. Vanaf 23 september – Nationale Kraanwaterdag – tot 14 oktober 2020 kunnen scholen zich aanmelden voor de tweede ronde van de regeling. Uiterlijk 4 november 2020 wordt bekendgemaakt of subsidie is toegekend. Scholen schieten zelf alle kosten voor. Als het tappunt in gebruik is genomen, worden de gemaakte kosten gedeclareerd via Mijngezondeschool.nl.  Scholen hebben tot 1 september 2021 de tijd om het watertappunt te installeren en te verantwoorden.

Toekenningscriteria

Als er meer scholen gebruik willen maken van de subsidie dan er budget beschikbaar is, gelden toekenningscriteria. Het maakt hierbij niet uit of een school zich als eerste of als laatste heeft ingeschreven. Wel is van belang of een school een Gezonde School is, in een JOGG-gemeente staat of een openbaar schoolplein heeft. Deze scholen krijgen voorrang. Scholen die al een watertappunt buiten hebben, maken bij herinschrijving minder kans op de subsidie. De precieze voorwaarden om gebruik te maken van de regeling worden binnenkort bekend gemaakt.

Eerder verschenen in deze serie de volgende subsidieberichten: